Dlaczego UE negocjowała umowę handlową z Japonią?

Dlaczego UE negocjowała umowę handlową z Japonią?

To największa umowa handlowa jaką Unia Europejska negocjowała z innym krajem. Po jej akceptacji przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski – planowanej na 2018 rok – wymiana handlowa między Europą a trzecim największym na świecie rynkiem konsumenckim wejdzie na dużo wyższe obroty.

Read more

Umowa o partnerstwie gospodarczym (EPA), co do której porozumiano się w grudniu 2017 roku, to „jasny sygnał, który Unia Europejska i Japonia wysyła całemu światu, pokazując, że światowa gospodarka powinna opierać się na wolnym, otwartym i uczciwym dostępie do rynków”, napisali Cecillia Malmstrom, Europejski Komisarz ds. Handlu oraz Taro Kono, japoński minister spraw zagranicznych.

UE i Japonia wspólnie tworzą niemal jedną trzecią światowego PKB. Umowa handlowa „zapewni zrównoważony, inkluzywny wzrost ekonomiczny i tworzenie nowych miejsc pracy, odzwierciedlając przy tym naszą troskę o zapewnienie wysokich standardów pracy, bezpieczeństwa, a także ochrony środowiska, konsumenta i usług publicznych”, czytamy dalej we wspólnym oświadczeniu.

Przejdź do góry