Po co są umowy handlowe?

Po co są umowy handlowe?

UE zawiera porozumienia handlowe, aby:

• wspierać zatrudnienie w UE

• pomagać unijnym przedsiębiorstwom w zwiększeniu eksportu i konkurowaniu na światowych rynkach

• promować prawa pracowników i ochronę środowiska

• zapewnić najniższe ceny dla konsumentów

• przyciągać zagranicznych inwestorów.

 

Obniżenie kosztów przepływu towarów i usług za granicę pomaga przedsiębiorstwom w UE taniej pozyskiwać materiały i dzięki temu oferować finalne produkty i usługi po niższej cenie oraz skuteczniej konkurować na rynku.

 

Tym samym konsumenci mniej płacą i mają większy wybór. Wzrost importu o 1 % w sektorze wytwórczym prowadzi przeciętnie do spadku cen o 3,6 %.

 

Porozumienia handlowe zachęcają też partnerów do podnoszenia standardów. Armenia, Boliwia i Mongolia należą do krajów, które korzystają z łatwiejszego dostępu do rynku UE w zamian za ograniczenie produkcji niebezpiecznych odpadów, poprawę standardów pracy i ochronę różnorodności biologicznej.

 

Umowy handlowe mogą być dwustronne (np. między UE i innym państwem) lub wielostronne. Europejscy negocjatorzy nalegali, aby rozmowy w Światowej Organizacji Handlu odbywały się z jak największą liczbą państw. Jednak uzgadnianie porozumień w takim gronie zajmuje wiele czasu, dlatego obecnie priorytetem dla UE są umowy dwustronne.

Read more

Przejdź do góry