Ochrona handlu: jak Unia Europejska pozwala prowadzić uczciwy handel i chroni miejsca pracy?

Ochrona handlu: jak Unia Europejska pozwala prowadzić uczciwy handel i chroni miejsca pracy?

Unia Europejska wkłada wiele wysiłku w negocjowanie umów handlowych na całym świecie. Wiele starań skupionych jest także na ochronie europejskich pracowników i firm przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Panele słoneczne, stal, biodiesel - Komisja Europejska wielokrotnie wykorzystywała dostępne jej narzędzia do walki z dumpingiem cenowym i subsydiami w wielu sektorach. W ten sposób Unia broni zasad wolnego rynku, gwarantując, że wszyscy grają uczciwie. Właśnie dlatego na arenie międzynarodowej to UE najczęściej korzysta z instrumentów służących ochronie handlu.

Read more

Działania Unii Europejskiej wpływają na handel międzynarodowy, eliminując efekty nieuczciwych praktyk rynkowych i gwarantując, że wszystkie branże konkurują ze sobą na przejrzystych zasadach. W ten sposób Unia wysyła w świat jasny przekaz – wolny handel jest mile widziany, ale gdy przebiega w uczciwy sposób. Tylko wtedy wszyscy gracze będą na nim korzystać.

Walka z zakłóceniami rynkowymi wymaga także współpracy na arenie międzynarodowej. Starania Unii Europejskiej w zakresie ochrony handlu oparte są na wytycznych Światowej Organizacji Handlu. Unia Europejska jest odpowiedzialna za dochodzenia w sprawach domniemanego dumpingu cenowego i subsydiów rządowych, jak i za stosowanie narzędzi służących do walki z tymi zjawiskami.

Od początku kadencji Jeana Claude’a Junckera w 2014 roku Unia Europejska zastosowała 35 instrumenty ochrony handlu, z czego 20 obejmujących sektor stali. W sumie w mocy jest 145 instrumentów, które chronią ponad 350 tysięcy miejsc pracy.

UE korzysta z tego typu narzędzi w sposób odpowiedzialny i wyważony. Obecnie mniej niż pół procenta całego importu do Unii obejmują działania przeciwdziałające dumpingowi i subsydiom.

Przejdź do góry