Jakie inicjatywy na rzecz handlu przedstawił przewodniczący Juncker w swoim orędziu o stanie Unii?

Jakie inicjatywy na rzecz handlu przedstawił przewodniczący Juncker w swoim orędziu o stanie Unii?

Po orędziu Jeana-Claude'a Junckera o stanie Unii, Komisja przedstawiła duży pakiet wniosków dotyczących handlu i inwestycji. Ma to na celu przyjęcie postępowego i ambitnego programu handlowego.

Read more

Wnioski obejmują utworzenie europejskich ram monitorowania, zapewniających, by bezpośrednie inwestycje zagraniczne nie naruszały strategicznych interesów UE w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz projekty upoważnień do rozpoczęcia negocjacji handlowych z Australią i Nową Zelandią.

Aby unijna polityka handlowa była najbardziej przejrzysta i pluralistyczna na całym świecie, Komisja postanowiła powołać grupę doradczą ds. umów handlowych zawieranych przez UE oraz publikować nowe wnioski w sprawie mandatów negocjacyjnych.

Przedstawiony pakiet obejmuje ponadto projekt upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji w sprawie utworzenia wielostronnego trybunału inwestycyjnego.

Najważniejsze elementy pakietu to:

• wniosek w sprawie europejskich ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

• zalecenia dla Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących umów handlowych z Australią i Nową Zelandią,

• zalecenie dla Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących utworzenia wielostronnego trybunału rozstrzygania sporów inwestycyjnych,

• niespotykana dotąd przejrzystość,

• utworzenie grupy doradczej ds. umów handlowych zawieranych przez UE.

Przedstawiony pakiet dotyczący handlu szczegółowo opisano w komunikacie w sprawie postępowej polityki handlowej w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji. Towarzyszy mu sprawozdanie z postępów unijnej strategii polityki handlowej „Handel z korzyścią dla wszystkich”, wdrażanej już od dwóch lat.

Przejdź do góry