Jak propozycje przedstawione w przemówieniu przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude'a Junckera wpłyną na handel?

Jak propozycje przedstawione w przemówieniu przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude'a Junckera wpłyną na handel?

We wrześniowym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił propozycje dotyczące nowego podejścia Unii do kwestii handlu zagranicznego.

Zaprezentował przede wszystkim pomysł stworzenia europejskiego systemu monitorowania, który ma zapewnić, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne nie będą sprzeczne z interesami Unii. Zaapelował również o prowadzenie bardziej otwartych negocjacji handlowych.

Read more

Z orędzia przewodniczącego Junckera o stanie Unii dowiedzieliśmy się również o rozpoczęciu negocjacji w sprawie umów handlowych z Australią i Nową Zelandią. Aby unijna polityka handlowa była jeszcze bardziej przejrzysta i pluralistyczna, Komisja postanowiła powołać grupę doradczą ds. umów handlowych zawieranych przez UE oraz publikować wszystkie nowe propozycje negocjacyjne.

Do kluczowych elementów orędzia przewodniczącego Junckera można zaliczyć również:

• wniosek w sprawie europejskich ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

• zalecenia dla Rady Europejskiej w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących umów handlowych z Australią i Nową Zelandią,

• zalecenie dla Rady Europejskiej w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących utworzenia wielostronnego trybunału rozstrzygania sporów inwestycyjnych, w odniesieniu do wątpliwości państw członkowskich związanych z CETA,

• niespotykaną dotąd przejrzystość w prowadzeniu negocjacji,

• utworzenie grupy doradczej ds. umów handlowych zawieranych przez UE.

Orędziu towarzyszyło sprawozdanie z postępów wdrażanej od dwóch lat unijnej strategii polityki handlowej „Handel z korzyścią dla wszystkich”.

Przejdź do góry