Lepiej eksportować czy importować?

Lepiej eksportować czy importować?

Każdy kraj stara się, aby jego eksport przewyższał import, jednak dla rozwoju gospodarki oba te rodzaje wymiany handlowej są ważne.

Read more

Eksport umożliwia europejskim firmom dotarcie do klientów na nowych rynkach. Kiedy rośnie popyt, zwiększa się też zatrudnienie. Dzięki eksportowi w UE istnieje 31 mln miejsc pracy. Z kolei dzięki importowi konsumenci mają większy wybór towarów, często w niższych cenach. Pozwala on ponadto pozyskiwać spoza Unii Europejskiej surowce potrzebne do produkcji innych, wysokiej jakości towarów.

Z jednej strony, szeroki wybór importowanych towarów motywuje europejskie firmy do wprowadzania innowacji, aby sprostać konkurencji. Z drugiej jednak, zbyt duża ilość tanich, importowanych towarów może zaszkodzić lokalnym firmom. Dlatego w swoich umowach handlowych Unia może ustanawiać kwoty ograniczające ilość importowanych produktów. Komisja Europejska przeprowadza też kompleksowe analizy i oceny sytuacji, aby sprawiedliwie zrównoważyć korzyści dla każdego sektora gospodarki.

Przejdź do góry