Jak umowy handlowe wpływają na zatrudnienie?

Jak umowy handlowe wpływają na zatrudnienie?

Dzięki eksportowi w UE istnieje 31 mln miejsc pracy. Porozumienia handlowe UE wspierają zatrudnienie, umożliwiając europejskim przedsiębiorcom eksportowanie produktów i usług bez zbędnych barier, przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W miarę swego rozwoju przedsiębiorstwa zwiększają zatrudnienie. Mogą też importować po niższych cenach materiały potrzebne do produkcji finalnych towarów, co sprzyja ich konkurencyjności.

Read more

Konkurencja wynikająca z importu skłania europejskie przedsiębiorstwa do innowacyjności. Czasem nowe technologie i automatyzacja powodują likwidację niektórych miejsc pracy. W takich sytuacjach rządy państw członkowskich mogą interweniować, wspierając przekwalifikowanie i oferując pomoc w znalezieniu zatrudnienia. UE zapewnia również środki na pomoc takim osobom w ponownym znalezieniu pracy.

W większości państw UE eksport poza granice wspólnoty utrzymuje ponad 10 % miejsc pracy. Zazwyczaj są to stanowiska lepiej płatne i wymagające wyższych kwalifikacji niż te niezwiązane z eksportem.

Przejdź do góry