Jak umowy handlowe wpływają na normy bezpieczeństwa i higieny pracy w UE?

Jak umowy handlowe wpływają na normy bezpieczeństwa i higieny pracy w UE?

Umowy handlowe zawierane przez UE nie mają wpływu na europejskie normy ani ich w żaden sposób nie zmieniają. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo jest z UE czy spoza Unii, musi spełniać unijne normy, aby móc sprzedawać swoje towary w Europie.

Read more

Rządy państw członkowskich UE i ich organy celne przeprowadzają regularne kontrole wszystkich importowanych towarów, takich jak kosmetyki, owoce, mięso czy maszyny. Jeśli pojawiają się wątpliwości, podejmowane są natychmiastowe działania, w tym np. wstrzymanie importu.

Niektórzy krytycy twierdzą, że wzrost konkurencji może prowadzić do obniżenia standardów i zmusić przedsiębiorstwa do „równania w dół”. Jednak UE ma już ponad 60 umów handlowych i brak dowodów na taką tendencję. Wręcz przeciwnie, unijne normy są jednymi z najbardziej rygorystycznych na świecie. Porozumienia handlowe, na przykład niedawno podpisana umowa z Kanadą, obejmują gwarancję utrzymania wysokich standardów.

Przejdź do góry