W jaki sposób umowy handlowe UE zachowują równowagę między uprawnieniami rządów a prawami inwestorów?

W jaki sposób umowy handlowe UE zachowują równowagę między uprawnieniami rządów a prawami inwestorów?

Wiele porozumień handlowych — w tym ponad tysiąc, w których uczestniczą państwa członkowskie UE — umożliwia firmom ubieganie się o odszkodowanie, jeśli uznają, że są ofiarami dyskryminacji wynikającej z regulacji prawnych. W ramach traktatu lizbońskiego z 2009 r. UE przejęła odpowiedzialność za prowadzenie negocjacji umów inwestycyjnych.

Read more

Zapisy w umowach handlowych mają zabezpieczyć firmy w procesie inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Zaniepokojenie opinii publicznej wywołał jednak pozew producenta papierosów, który wykorzystał te klauzule do złożenia pozwu przeciw Australii (bezskutecznie), dotyczącego metod ograniczania palenia tytoniu, stosowanych w publicznej służbie zdrowia. Podobne reakcje wzbudziło żądanie odszkodowania, jakie szwajcarska firma energetyczna skierowała do rządu Niemiec w związku z decyzją tego kraju o wygaszaniu działania elektrowni atomowych (ta sprawa jest w toku). Pojawiają się także liczne głosy, że trybunały arbitrażowe, które w tych sprawach orzekają, faworyzują interes prywatny i nie są poddane kontroli społecznej.

Wsłuchawszy się w te opinie, Komisja Europejska zaproponowała nowy sposób ochrony inwestycji oraz utworzenie stałego sądu ds. inwestycji, z sędziami obradującymi w pełnym wymiarze czasu, w celu rozwiązywania sporów w przejrzysty sposób.

W ramach nowych zasad zbiór praw inwestorów, ujętych w najnowszych umowach handlowych z Wietnamem i Kanadą, jest ograniczony, a państwom zagwarantowano możliwość regulacji przepisów w celu ochrony interesu publicznego.

Przejdź do góry