Jak umowy handlowe UE wpływają na prawa pracownicze?

Jak umowy handlowe UE wpływają na prawa pracownicze?

Umowy handlowe UE na ogół zawierają zobowiązanie do postępowania zgodnie z międzynarodowymi przepisami prawa pracy.

Read more

Na przykład zawarta niedawno umowa z Kanadą zabrania obydwu stronom dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez ograniczanie praw pracowniczych. Zawiera zasady dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu i za chorobę, a także przejrzystego procesu rozstrzygania sporów z udziałem rządów, pracowników i związków zawodowych.

Wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały osiem podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy, a więc mają obowiązek ich przestrzegania.

Przejdź do góry