Kto i jak prowadzi negocjacje handlowe?

Kto i jak prowadzi negocjacje handlowe?

Unia Europejska negocjuje umowy handlowe en bloc. Komisja Europejska negocjuje warunki w imieniu rządów państw członkowskich UE.

 

 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i oceny efektów umowy Komisja Europejska rozpoczyna z potencjalnym partnerem rozmowy na temat możliwości porozumienia i ustala tematy do dyskusji. Pełne umowy handlowe mają wzajemnie otwierać na siebie rynki, natomiast inne partnerstwa, takie jak te nawiązywane z państwami afrykańskimi czy karaibskimi, koncentrują się głównie na wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

 

Komisja prowadzi rozmowy i regularnie informuje państwa członkowskie UE i Parlament Europejski o przebiegu negocjacji. Firmy różnej wielkości, związki zawodowe, instytucje konsumenckie i organizacje działające na rzecz środowiska na bieżąco przedstawiają swoje opinie, a Komisja publikuje wszystkie istotne dokumenty w internecie.

 

Negocjacje mogą trwać kilka lat. Gdy porozumienie zostanie osiągnięte, muszą się na nie zgodzić państwa członkowskie w Radzie Europejskiej oraz Parlament Europejski. Pewne umowy, jak chociażby niedawno negocjowane porozumienie z Kanadą, muszą być również ratyfikowane przez krajowe i regionalne parlamenty państw Unii.

Read more

Przejdź do góry