Czy umowy handlowe zagrażają zasadzie ostrożnego podejścia UE do produktów potencjalne groźnych dla zdrowia?

Czy umowy handlowe zagrażają zasadzie ostrożnego podejścia UE do produktów potencjalne groźnych dla zdrowia?

Umowy handlowe UE nigdy nie obniżają norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Najnowsza strategia „Trade for All” („Handel dla każdego”) potwierdza długoletnie stanowisko UE, zgodnie z którym, jeśli badania naukowe nie dają pewności, czy dany produkt może zagrażać zdrowiu lub jest niebezpieczny dla środowiska, ustawodawcy robią wszystko, by ograniczyć ryzyko.

Read more

Ta „zasada ostrożności” – zapisana w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwie międzynarodowym, przepisach krajowych oraz konstytucji francuskiej – nigdy nie może być naruszona w umowach handlowych.

Dla przykładu, jeśli UE negocjuje umowy handlowe z krajami, które zezwalają na sprzedaż wołowiny ze zwierząt poddanych kuracjom hormonalnym czy genetycznie modyfikowanej żywności, zezwolenie na przywóz takich produktów do UE nigdy nie zostanie wydane.

W najnowszej umowie z Kanadą obie strony mogą wprowadzać regulacje dla ochrony interesu publicznego w stopniu, w jakim uznają to za stosowne. Potwierdza to zaangażowanie UE w działania na rzecz ograniczania zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Przejdź do góry