Czy można zmieniać umowy handlowe UE?

Czy można zmieniać umowy handlowe UE?

Umowy handlowe UE mogą być renegocjowane w dowolnym momencie, jeżeli obie strony się na to zgodzą.

Read more

Na przykład Unia Europejska i Meksyk aktualizują dziś swoją umowę z 2001 roku, aby wyjść naprzeciw dużym zmianom, jakie gospodarka Meksyku przeszła od chwili jej podpisania. Umowa musi też wziąć pod uwagę, że w międzyczasie UE wzbogaciła się o 13 nowych członków. Z kolei Ekwador dołączył do umowy handlowej UE z Kolumbią i Peru dopiero w 2017 roku, a więc cztery lata po krajach założycielskich.

Państwa są często ostrożne przy ponownym rozpoczynaniu negocjacji, obawiając się utraty „zdobyczy” wypracowanych przez lata rozmów. Umowy handlowe mają zapewnić stabilne środowisko dla inwestycji biznesowych, a więc przystępowanie do renegocjacji nie jest łatwe.

Pod koniec 2016 roku belgijski region Walonia początkowo zablokował podpisanie przez krajowy rząd umowy handlowej między Unią Europejską a Kanadą. Obawiano się o prawa inwestorów i przywóz produktów rolnych. Ostatecznie strony dodały klauzule potwierdzające, że:

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie orzekał w sprawie legalności środków służących ochronie inwestorów oraz

• Belgia może wprowadzić środki na rzecz ochrony rolników w przypadku „zakłóceń na rynku”.

Państwa członkowskie UE dokonały podobnego doprecyzowania, kiedy w 2016 roku w niewiążącym referendum Holandia zagłosowała za odrzuceniem umowy handlowej i integracyjnej z Ukrainą. Nie doprowadziło to do zmiany treści dokumentu, potwierdzono jednak, że umowa:

• nie czyni z Ukrainy kandydata do członkostwa w UE

• nie pozwala jej obywatelom mieszkać lub pracować na terenie wspólnoty

• nie upoważnia do pomocy finansowej ani wsparcia wojskowego.

Przejdź do góry